Smyrill frá Lian

Stor och flott 4gångshingst 

1 klass 

Ext 8,02, 9 för rygg och kors, 8,5 propotioner

Rid 8,05  8,5 skritt, trav, tölt, sakta tölt och galopp

Tot 8,04

 

Amanda och Lúna sommar 2019